Praesidium 2007 - 2008

Functie Naam
Praeses Maarten Bové
Vice Praeses Ann De Coninck
Quaestor Kim Jenard
Ab Actis /
Feestleider Isabelle Vandenbussche
Schachtentemmer Stefan Van Bossuyt
Zedenmeester /
Cantor Kristien Pierre
Cultuur /
Sport Thari De Pooter
Public Relations Jeffrey Dhaeyere
Webmaster Wim Verreyken
Meter /
Peter /
   
Stamkroeg Hill Diar
Kroegbaas Wim Van Hoyweghen