Praesidium 2009 - 2010

Functie Naam
Praeses William Vekemans
Vice Praeses Aurelie Tuyttens & Nick Vetters
Quaestor Véronique Van Goethem
Ab Actis Hanne Lesage
Feestleider Thomas Horemans
Schachtentemmer Nikki Vangeel
Zedenmeester /
Cantor Maarten Bovée
Cultuur Brian De Pooter
Sport Thomas Horemans
Public Relations /
Webmaster Wim Verreyken
Meter Mireille Soudyn
Peter Patrick Stroobandt
   
Resident DJ  Maarten Joris
Stamkroeg Hill Diar
Kroegbaas Wim Van Hoyeweghen